Akcia 10 – Veľká Fatra – pracovná akcia v jaskyni Chlm v Necpalskej doline.

07.03.2012 Streda

Pracovná akcia v jaskyni Chlm v Necpalskej doline. Rozširovanie južnej vetvy, ktorá ústi do ďalšej šachty. Prvá kolmá šachta má cca 7-8m, ktorú bude treba v blízkej budúcnosti vystrojiť rebríkom. Účastníci: Ľubomír Ballo, Ján Šparec a Miroslav Kardoš. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.