Akcia 12 – Veľká Fatra – pracovná akcia v jaskyni Chlm v Necpalskej doline./2

25.03.2012 Nedeľa

Druhá pracovná akcia v jaskyni Chlm v Necpalskej doline. Pokračovalo sa v rozširovaní južnej vetvy. Materiál sme ukladali na dno vstupnej šachty. Tu sme taktiež objavili 6 ks netopierov podkovárov. Účastníci: Ľubomír Ballo, Miroslav Kardoš a Ľudka Hurtová. Foto: Ľubomír Ballo a Miroslav Kardoš

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.