Akcia 14 – Veľká Fatra -prieskumno pracovná akcia v Žiarnej doline/2

28.03.2012 Streda

Prieskumno pracovná akcia v Žiarnej doline. Rozšírenie objaveného miesta z minulej prieskumnej akcie. Z pôvodného otvoru o priemere 20 cm sme sa prepracovali na 2 metrovú plazivku. Tou sme sa dostali do siene, ktorej výška je cca 1m. V priemere je šírka siene 6 m. Dno tvorí sutina a kamene. V jaskyni je pár sintrových nátekov a končí sa napadanými neprieleznými blokmi. Jaskyňa dostala pracovný názov Fírerov bunker. Účastníci: Ľubomír Ballo a Miroslav Kardoš. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.