Akcia 19 – Veľká Fatra – prvá pracovná akcia v jaskyni Jazvečí hrad v Žiarnej doline.

15.04.2012 Nedeľa

Prvá pracovná akcia v jaskyni Jazvečí hrad v Žiarnej doline. Rozšírenie vchodu a postup 2 m. Ďalej sme začali sondážne práce v závere Žiarnej jaskne č.3.  Účastníci: Ľubomír Ballo, Ján Šparec, Pavol Hanula, Miroslav Kardoš a Ľudka Hurtová. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.