Akcia 21 – Veľká Fatra – prvá vážna pracovná akcia venovaná čisto Žiarnej jaskyni č.3.

20.04.2012 Piatok

Prvá vážna pracovná akcia venovaná čisto Žiarnej jaskyni č.3. Po vyčistení, stále sa zasýpajúceho, Peniažtekového prieniku sme urobili fotodokumentáciu novoobjavených priestorov. Po prejdení, cca 6 m dlhého a vzostupujúceho v cca 30°uhle,  Peniažtekoveho prieniku sa dostávame do Peniažtekového dómu.

Ten je dlhý cca 12 m, široký 2 m a vysoký 10m. Súčasťou tohto dómu je aj horné medziposchodie, ktoré sme preskúmali a zatiaľ nikam nevedie. Dno dómu je taktiež šikmo vzostupujúce  až do záveru, kde uskutočňujeme prienik do ďalších priestorov. V závere týchto priestorov sa nachádza puklinová priepasť. To už je nutné sa na ďalšiu akciu dovyzbrojiť rebríkmi. Na záver akcie slávnostne otvárame šampanské a spokojní odchádzame. Účastníci: Ján Šparec, Miroslav Kardoš, Ľubomír Ballo a Jozef Haráni. Foto: Jozef Haráni

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.