Akcia 22 – Veľká Fatra – druhá pracovná akcia v Žiarnej jaskyni č.3.

22.04.2012 Nedeľa

Druhá pracovná akcia v Žiarnej jaskyni č.3. Na tejto akcii sme navŕtali diery a ukotvili rebrík, ktorým sme zišli na dno 5m priepasti. Na jej dne sme otvorili dve pracovné sondy. V najspodnejších priestoroch sa objavili prievany, ktoré sme predtým pri vchode nezaregistrovali. Ďalej sa pokračovalo  v čistení Peniažtekového prieniku. Účastníci: Ján Šparec, Ivana Šparcová, Miroslav Kardoš, Ľubomír Ballo, Pavel Reichel, Pavol Hanula a Michal Miko. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.