Akcia 26 – Veľká Fatra – Štrochy

24.08.2011 Streda

Pracovná akcia v masíve Štrochov v Gaderskej doline. Rozbíjanie podlahového ľadu, rozšírenie úžiny  a postup do užšej chodbičky. Meranie teploty – pred vchodom 26°C, v polovici šachty 4°C a na dne pred úžinou necelý 1°C.  Účastníci: Ľubomír Ballo, Pavol Kardoš Kocúr. Foto:  Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.