Akcia 28 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /10

09.10.2011 Nedeľa

Desiata  pracovná akcia v Havranej. Práca na čelbe v Sieni čakateľov. Postup 1 m.  Účastníci: Jano Šparec, Pavol Hanula, Paľo Reichel Bublina a Martin Jonáš. Foto: Pavol Hanula

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.