Akcia 30 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /11

04.12.2011 Nedeľa

Jedenásta  pracovná akcia v Havranej. Zahájená práca na novej čelbe v smere doprava pri vstupe do Siene čakateľov. Po vyčistení zvolenej lokality sme nadobudli istotu, že voľba bola správna. Odokryli sme zasintrovaný strop a veľmi perspektívny prievan. Vyťažili sme 50 lodní materiálu.  Účastníci: Jozef Haráni,  Jano Šparec, Pavol Hanula a Paľo Reichel Bublina. Foto: Jozef Haráni

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.