Akcia 31 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /12

10. – 11.12.2011 Sobota, Nedeľa

Dvanásta dvojdňová, pracovná akcia v Havranej. Práca na čelbe pri vstupe do Siene čakateľov. Prvý deň sme pokračovali po zasintrovanom strope, ktorý sa skláňa vertikálnym smerom. Prievan sa postupne zväčšuje. Vyťažili sme opäť 50 lodní materiálu.  Účastníci: Jozef Haráni, Tino Šajgalík a Paľo Reichel Bublina.

 

Druhý deň pokračovala práca na tvrdej čelbe. Z predošlého dňa sa zúčastnili Jozef Haráni, Tino Šajgalík a druhých dvoch vymenili Paľo Hanula a Andrej Bendík. Čistenie chodby po profile, ktorý je našťastie stále prechodný. Vyťažených 35 lodní. Foto: Jozef Harán

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.