Akcia 32 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /13

18.12.2011 Nedeľa

Trinásta pracovná akcia v Havranej. Práca na čelbe pred vstupom do Siene čakateľov. Vyťažených 33 lodní a postup 2 m.  Účastníci: Jozef Haráni, Jano Šparec, Paľo Reichel Bublina a Miro Kardoš. Foto: Jozef Haráni

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.