Akcia 33 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /14

26.12.2011 Pondelok

Na druhý sviatok vianočný sa uskutočnila plánovaná štrnásta pracovná akcia. Na akcii nový rekord – 15 účastníkov. Tým pádom sme pracovali na dvoch čelbách. Práca na čelbe pred vstupom do Siene čakateľov. Vyťažených 47 lodní a postup 4 m. Prekopávala sa úzka plazivka a kvôli priestupu boli priebežne likvidované sintrovo blatové jazierka, časť zúbkovitých sintrových záclon, malé stalagmity a hlavne na dne plazivky vytvorené sintrovo vápencové platne.

Samozrejme pred týmito nevyhnutnými zásahmi všetko fotograficky dokumentujeme. Snažíme sa napredovať po plnom, vyerodovanom profile. Práca na druhej čelbe v hornej časti Siene čakateľov a postup cca 1 m. Účastníci: Jozef Haráni, Jano Šparec, Ivka Šparcová, Paľo Reichel Bublina, Miro Kardoš, Tino Šajgalík, Andrej Bendík, Ľudo Kubáni, Palo Pokrievka ml., Michal Miko a Ľudo Varecha. Ako hostia nám priamo na čelbách významne pomohli členovia JK Strážovské vrchy – Bohuš Kortman a Laco Drábik. Zabezpečenie proviantu mali na starosti Ľubo Ballo s priateľkou Ľudkou Hurtovou. Foto: Jozef Haráni

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.