Akcia 34 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /15

30.12.2011 Piatok

Deň pred Silvestrom sa uskutočnila posledná pätnásta pracovná akcia. Práca na hlavnej čelbe pred vstupom do Siene čakateľov. Vyťažených 27 lodní. Prehlbovala sa predná plazivka až skalné rebro, ktorého prekonanie nás čaká v roku 2012. Účastníci: Jozef Haráni, Jano Šparec, Paľo Reichel Bublina, Miro Kardoš, Tino Šajgalík a Michal Miko. Foto: Jano Šparec

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.