Akcia 8 – Veľká Fatra – prieskumná akcia Mažarnej jaskyne v masíve Tlstej.

19.02.2012 Nedeľa

Prieskumná akcia Mažarnej jaskyne  v masíve Tlstej. V závere Jazierkovej chodby boli objavené cca 3 kg carbodanubitu po neznámom strelcovi. Účastníci: Ľubomí Ballo a Ľudka Hurtová. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.