Akcia 9 – Veľká Fatra – pracovná akcia v Puklinovej jaskyne v Gaderskej doline

26.02.2012 Nedeľa

Pracovná akcia v Puklinovej jaskyne  v Gaderskej doline neďaleko poľovníckej chaty Horná Dedošová . Rozširovanie úžiny na konci nízkej chodby v priamom smere do masívu. Zaregistrovali sme niekoľko netopierov podkovárov a netopierov obyčajných. Účastníci: Ľubomír Ballo, Ján Šparec, Miroslav Kardoš, Ľubomír Fekete a Ľudka Hurtová. Foto: Ľubomír Ballo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.