Príspevky 2011

11.08.2011 Štvrtok Pracovná akcia na Mostíkoch vBelianskej doliny. Rozšírenie a čistenie vstupnej časti sondy.  Účastníci: Ľubomír Ballo  Foto:  Ľubomír Ballo

09 – 10. 08. 2011 Utorok, Streda Dvojdňová pracovná akcia na Chlme v ústí Necpalskej doliny. Rozšírenie južnej vetvy v dĺžke 5m.  Účastníci: Ľubomír Ballo, Pavol Hanula, Martin Bukovský, Jano […]

03.08.2011 Streda Povrchová prieskumná akcia v masíve Tlstej v Konskom dole – Hlbokej doline. Prieskum krasu a zber osteologického materiálu z jaskyne M-1 za účelom ich určenia a zachovania. Pri […]