Gruta do Carvão

13 February, 2020

|

Sopečné jaskyne nie sú veľmi častým geologickým fenoménom, možno ich však nájsť na Islande, Japonsku či Taliansku. Tento fenomén môžeme pozorovať aj na potrugalskom súostroví Azory, tiež známom ako Azorské ostrovy. Súostrovie Azory vykazuje bohaté a diverzifikované speleologické dedičstvo vďaka svojej sopečnej povahe a prítomnosti čadičových lávových prúdov. Na najväčšom z ostrovov São Miguel je […]

Read More

Nový objav v Suchej jaskyni č.3.

2 February, 2020

|

Na pracovnej akcii 28.1.2020 sa nám podarilo prekonať zával v Suchej jaskyni č.3. Objavili sme 53,70 m priestorov s bohatou sintrovou výzdobou. Celkovo dosiahla jaskyňa dĺžku 103 m. Ďalšiemu pokračovaniu nasvedčuje zával s prievanom na konci nových častí. Foto: Pavol Pokrievka, Ján Vajs

Read More

Dubná skala

7 January, 2020

|

Nová výdreva vo vchode Sondy na hrebienku 2. Výkopové práce teraz môžu bezpečne napredovať.

Read More

Zima prišla

15 December, 2019

|

Zimné obdobie so sebou okrem nekonečného brodenia v snehu, omrznutých rúk alebo nôh prináša aj prekrásne scenérie, či možnosť nájsť miesto vytopené od prievanu z podzemia. Jedna z našich prvých prieskumno-pracovných výprav tejto zimy v pohorí VF.

Read More

Tiesňava Hučiaky

25 November, 2019

|

Tiesňava Hučiaky predstavuje krasový kaňon a bočnú dolinku Ludrovskej doliny na okraji vápencového masívu Magury pod nízkotatranským Salatínom. Počas prechodu tiesňavou, ktorej dnom preteká riečka Mraznica môžeme najmä na jej ľavej strane uvidieť niekoľko jaskýň aj povrchových krasových javov, ako ponor potoka. Navštívili sme Jazierkovú jaskyňu, Ludrovskú jaskyňu, ktorá je najznámejšou jaskyňou lokality, tiež Loveckú […]

Read More

Severné Macedónsko 2019

13 October, 2019

|

Štyria členovia JK SpeleoTuriec sa v dňoch 24.-31.8.2019 zúčastnili spoločnej prieskumnej výpravy do krasových oblastí pohoria Jakupica v Severnom Macedónsku. Foto: Miro Brežný, Pavol Pokrievka

Read More

Meračský kurz

13 April, 2019

|

Slovenská speleologická spoločnosť organizovala v dňoch 29. – 31. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši kurz Základy zameriavania jaskýň a Therionu. Program prebiehal v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a v Demänovskej doline. Foto: Stacho Mudrák

Read More

Zoznam najdlhších jaskýň Slovenska

14 February, 2019

|

Začiatkom tohto roka bol zverejnený nový rebríček najdlhších jaskýň Slovenska. Evidencia jaskýň patrí k hlavným úlohám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré pri získavaní údajov spolupracuje aj s jaskyniarsky klubom Speleo Turiec. Toto múzeum môžete navštíviť v Liptovskom Mikuláši. Ku dňu 31.12.2017 je na Slovensku zameraných a zdokumentovaných 7242 jaskýň. Tu si môžete pozrieť zoznam tých najdlhších:

Read More

Akcia 2 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

22 January, 2013

|

20.01.2013 Nedeľa Pracovná akcia, zameraná na prieskum a prekopanie novej južnej sondy vedľa jaskyne. Priamo v Peniažtekovom dóme pracoval Miro Kardoš, ktorého bolo jasne počuť počas prác v južnej sonde. V južnej sonde bolo z prvej sienky vyťažených 53 vaničiek materiálu. Za ňou sme postúpili do objavenej sienky, ktorá je dlhá 5 m, široká 2 m a vysoká 100 – 150 […]

Read More