Akcia 16 – Veľká Fatra – Belianska dolina

31 October, 2012

|

19.06.2011 Sobota Prieskumná akcia na rozhraní Belianskej a Došnej doliny. Lokalita Mostíky je presne oproti výtoku potoka Došná do Belianského potoka asi 50-60 výškových m nad dnom doliny. Jedná sa o rozbitú tektoniku.

Read More