Akcia 1 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /16

04.01.2012  Streda

Prvá pracovná akcia roku 2012. Práca na hlavnej čelbe. Prekonanie skalného rebra v závere plazivky. Predbežný ďalší postup cca 4m. Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš a Ľubo Ballo. Foto: Ľubo Ballo