Akcia 1 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

06.01.2013 Nedeľa

Pracovná akcia, zameraná na prieskum a prekopanie najbližšieho okolia jaskyne. V jaskyni a Sonde pri ohnisku urobil Jano Obuch hlavne zber kostí netoprierov.

Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš, Ľubo Ballo a Jano Obuch.
Foto: Ľubo Ballo