Akcia 15 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /5

18.06.2011 Sobota

Piata pracovná akcia v Havranej. Čistenie priestoru  vstupnej siene, transport materiálu zo Siene čakateľov a práca na čelbe pri hľadaní ďalšieho postupu.
Účastníci: Jozef Haráni, Rasťo Duchaj, Palo Hanula a Mišo Miko. Foto:  Jozef Haráni