Akcia 16 – Veľká Fatra – Belianska dolina

19.06.2011 Sobota

Prieskumná akcia na rozhraní Belianskej a Došnej doliny. Lokalita Mostíky je presne oproti výtoku potoka Došná do Belianského potoka asi 50-60 výškových m nad dnom doliny. Jedná sa o rozbitú tektoniku.

Na povrchu vidieť línie a prepady smerujúce popod zem. Objavená jaskynka dlhá cca 7 m. Dno tvoria zaklinené bloky, pomedzi ktoré vhodený kameň padá dolu cca 10 m. Je tam viacero poprepájaných vchodov a tak medzi nimi cirkuluje vzduch, tvoriaci prievan. Boli urobené sondy na dvoch miestach. V prvej sonde bráni v  ďalšom prieniku veľký balvan. V druhej to išlo kolmo nadol cca 4 m do rozsadlinovej sienky. Ďalšie pokračovanie je  zasutené napadanými skalami. Účastníci: Ľubo Ballo, Palo Hanula a Mišo Miko. Foto:  Ľubo Ballo