Akcia 2 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /17

06.01.2012  Piatok

Druhá pracovná akcia roku 2012. Práca na hlavnej čelbe. Ďalšie rozširovanie 4 metrového postupu za skalným rebrom z minulej akcie. Účastníci: Paľo Hanula, Rado Petrovič, Tino Šajgalík, Michal Miko a hosť Ondrej Lojan. Foto: Paľo Hanula