Akcia 27 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

19.05.2012 Sobota

Pracovno-prieskumná akcia v Žiarnej jaskyni č.3. Pokračovalo sa v sondážnych prácach v závere jaskyne. Uskutočnil sa aj povrchový prieskum okolia jaskyne.

Účastníci: Marián Bukovský, Ján Agricola, Pavol Hanula a Michal Miko.
Foto: Michal Miko