Akcia 28 – Veľká Fatra – jaskyňa Došná

Pracovná akcia zameraná na jej paleontologický výskum. Boli nájdené a odobraté kosti medveďa hnedého a množstvo malých kostičiek, ktoré boli poskytnuté Jánovi Obuchovi /určil ich ako kosti salamandier škvrnitých/. Ďalšia akcia s tým istým programom sa uskutočnila ešte v pondelok 11.06.2012.

Účastníci: Andrej Bendík, Ján Vacek a František Vacek ml.
Foto: Andrej Bendík.