Akcia 3 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /18

08.01.2012 Nedeľa

Tretia pracovná akcia. Práca na hlavnej čelbe. Opäť rozširovanie konca tzv. Rebrovej chodby. Bolo vyťažených 17 vedier, ktoré boli uskladnené na ďalší transport v Sieni čakateľov. Účastníci: Paľo Hanula, Jano Šparec a Ivka Šparcová. Foto: Paľo Hanula