Akcia 31 – Veľká Fatra – Medvedia jaskyňa

30.06.2012 Sobota

Prvá pracovno-prieskumná akcia v Medvedej jaskyni. Po príchode k jaskyni zisťujeme, že spodný vchod je zasypaný a ťažko priechodný. Do druhého vchodu zlaňujeme, obliekame kombinézy a vrháme sa do útrob jaskyne. Lokalizujeme tretí vchod, ale vzhľadom na polohu nám nevyhovuje. Priama cesta do Veľkej siene je zasutená a prakticky nepriechodná. Do Veľkej siene sa dostávame druhou cestou cez Zrútenú sieň – zisťujeme, že pomenovanie „zrútená sieň“ naozaj sedí: popadané obrovské bloky, plazivky ,…. Dostávame sa do Veľkej siene a nachádzame komín, ktorý prepája Medvediu jaskyňu a jaskyňu Javorina. Prechod do jaskyne Javorina nie je fyzický možný vzhľadom na úzku 5metrov dlhú štrbinu. Tu nastáva naša úloha: prepojiť tieto dve jaskyne tak, aby boli priechodné.

Účastníci: Pavol Hanula, Michal Miko a Martin Bukovský
Foto: Michal Miko a Martin Bukovský