Akcia 32 – Malá Fatra – Trebostovo baňa

25.07.2012 Streda

Akcia, pri ktorej bolo uskutočnené zameranie banského diela – štôlne a vykonaná jeho fotodokumentácia, pokiaľ to bolo možné pre vysoký obsah pár v štôlni. Boli zamerané dĺžky hlavného ťahu, rozrážky a priečne profily diela. Na meranie bol použitý banský kompas a pásmo (30m). Z merania bola vyhotovená mapa. Dĺžka hlavného ťahu je 60 m, celková dĺžka 78 m.

Účastníci: Andrej Bendík a Ľudo Varecha.
Foto: Andrej Bendík