Akcia 33 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

11.08.2012 Sobota

Pracovná akcia úzko súvisiaca so Žiarnou jaskyňou č.3. Panoval celodenný dážď a tak sa pokračovalo sa v prácach na Sonde pri ohnisku hneď vedľa Žiarnej jaskyne č.3. Predpokladáme, že cez túto sondu sa dostaneme do jej spodných priestorov. Postup cca 5 metrov.

Účastníci: Ján Šparec a Miro Kardoš.
Foto: Miro Kardoš