Akcia 35 – Veľká Fatra – Medvedia jaskyňa

14.10.2012 Nedeľa

Tretia pracovná akcia v Medvedej jaskyni. Cesta na horné parkovisko je opravená – pri jaskyni sme za 25 min. Po opečení slaniny sa prezliekame do overalov a cieľ je jasný: minimálne pol metra postup! V komíne osádzame drevené hranoly pre lepší výstup. Vŕtame tri diery a výsledok? Veľký skalný blok zaseknutý v štrbine. Rozhodujeme sa, že blok na ďalšej akcii skúsime stiahnuť dole alebo ho rozvŕtame. Preskúmame ešte jednu odbočku a vyliezame von.

Účastníci: Pavol Hanula, Michal Miko
Foto: Michal Miko.