Akcia 37 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

18.11.2012 Nedeľa

Dnes sme sa vybrali v zložení ja, Jano Šparec, Miro Kardoš, Paľo Hanula a Maťo Bukovský. Tentoraz je našim cieľom Žiarna jaskyňa č.3. Panuje vysoká oblačnosť a teplota sa pohybuje okolo 8°C. Občas sa z oblohy znesie jemná spŕška dažďa vo forme doslova parných kvapôčiek. A to bolo asi všetko zo strany dažďa. Je 9.05 a my sme za 10 minút vybehli k jaskyni. Ja so Šparom a Mirom sa púšťame do Sondy pri ohnisku. Je to pokračovanie tej sondy, ktorú som načal pred pol rokom na poslednej akcii.

Paľo s Maťom sa idú pozrieť na perspektívu výšvihu nad Peniažtekovým dómom v Žiarnej jaskyni č.3. Keďže Sonda pri ohnisku je pre mňa priúzka, ostala mi opäť funkcia výťahára a tak lúpem jednu lodňu za druhou. Popri tom som upravil priestor pred sondou na zlepšenie manipulácie s vyťaženým materiálom. Mladí sa vrátili z veľkej jaskyne a tak sme pracovali na striedačku všetci. Bolo pár minút pred jednou, keď sme to zabalili a pustili sa domov. Je nevyhnutné čo najskôr zamerať všetko čo sme doteraz v tejto jaskyni objavili aby sme sa čo najlepšie zorientovali a určili čo naj optimálnejšie ďalší postup.

Foto: Jozef Haráni