Akcia 38 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

25.11.2012 Nedeľa

Pracovná akcia, zameraná opäť na Sondu pri ohnisku. Paľo s Mišom mali pôvodne začať s meraním v Žiarnej jaskyni č.3. Sonda pri ohnisku si však vyžaduje aspoň troch ľudí. Hlavný výťahár Havran sa pre nemoc nemohol zúčastniť a tak sa všetci štyria pustili do Sondy a v ideálne suchom pracovisku je zaznamenaný postup o vyše 5 metrov. Zameranie Žiarnej 3 sa odložilo na najbližšiu akciu.

Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš, Paľo Hanula a Mišo Miko
Foto: Mišo Miko