Akcia 39 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

02.12.2012 Nedeľa

Ďalšia pracovná akcia, zameraná na Sondu pri ohnisku. Zostava v takom isto zložení ako pred týždňom. V Sonde je zaznamenaný postup o cca 3-4 metre. Objavené ďalšie zvieracie kosti.

Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš, Paľo Hanula a Mišo Miko
Foto: Mišo Miko