Akcia 4 – Jasenská dolina – Tisové

08.01.2012 Nedeľa

Prieskumná akcia. Táto akcia by sa dala nazvať aj kontrolná akcia po roku. Na dne plazivky cca 10 m od vchodu je padnutý zaklinený blok. Je nebezpečné popodeň podliezať. V jaskyni je silný prievan. Účastníci: Ľubomir Ballo a Ľudka Hurtová. Foto: Ľubomir Ballo