Akcia 41 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

26.12.2012 Streda

Ďalšia pracovná akcia, zameraná na Sondu pri ohnisku. Zostava pozmenená. V Sonde je objavený komín /cca 8m vysoký/ s výzdobou a postup o cca 3-4 metre. Perspektíva pokračovania doprava.

Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš a Ľubo Ballo
Foto: Miro Kardoš