Akcia 42 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

28.12.2012 Piatok

Prieskumno pracovná akcia, orientovaná hlavne na ďalšiu etapu zamerania.

Účastníci: Jano Šparec, Paľo Kardoš, Miro Kardoš, Paľo Pokrievka ml., Paľo Hanula, Ľubo Fekete a Tomáš Masár
Foto: Miro Kardoš