Akcia 43 – Veľká Fatra – Žiarna jaskyňa č.3

30.12.2012 Nedeľa

Pracovná akcia, zameraná na prekopávaní v Peniažtekovom dóme a v Sonde pri ohnisku. V Sonde postup a konečne bolo potvrdené, že pri prácach sa vzájomne počujú z hlavných priestorov v Ž 3 a Sonde pri ohnisku.

Účastníci: Jano Šparec, Miro Kardoš a Ľubo Ballo.
Foto: Ľubo Ballo