Akcia 5 – Veľká Fatra – Jaskyňa Muráň

21.01.2012 Sobota

Akcia sa uskutočnila ako voľné pokračovanie akcie spred týždňa 14.01.2012 za účelom sprístupňovania nových častí jaskyne. Uskutočňovali sa výkopové práce v závale za pažením, celkovo 110 vedier. Posun o cca 2 – 2,5 metra. Bol nazbieraný osteologický materiál, ktorý bol odnesený a bude spracovaný. Všeobecne ide o kosti medveďa jaskynného. Účastníci: Andrej Bendík, Pavol Pokrievka ml., Peter Plavec a Miroslav Brežný.
Foto: Andrej Bendík