Akcia 34 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /15

1 November, 2012

|

30.12.2011 Piatok Deň pred Silvestrom sa uskutočnila posledná pätnásta pracovná akcia. Práca na hlavnej čelbe pred vstupom do Siene čakateľov. Vyťažených 27 lodní. Prehlbovala sa predná plazivka až skalné rebro, ktorého prekonanie nás čaká v roku 2012. Účastníci: Jozef Haráni, Jano Šparec, Paľo Reichel Bublina, Miro Kardoš, Tino Šajgalík a Michal Miko. Foto: Jano Šparec

Read More

Akcia 33 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /14

1 November, 2012

|

26.12.2011 Pondelok Na druhý sviatok vianočný sa uskutočnila plánovaná štrnásta pracovná akcia. Na akcii nový rekord – 15 účastníkov. Tým pádom sme pracovali na dvoch čelbách. Práca na čelbe pred vstupom do Siene čakateľov. Vyťažených 47 lodní a postup 4 m. Prekopávala sa úzka plazivka a kvôli priestupu boli priebežne likvidované sintrovo blatové jazierka, časť […]

Read More

Akcia 31 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /12

1 November, 2012

|

10. – 11.12.2011 Sobota, Nedeľa Dvanásta dvojdňová, pracovná akcia v Havranej. Práca na čelbe pri vstupe do Siene čakateľov. Prvý deň sme pokračovali po zasintrovanom strope, ktorý sa skláňa vertikálnym smerom. Prievan sa postupne zväčšuje. Vyťažili sme opäť 50 lodní materiálu.  Účastníci: Jozef Haráni, Tino Šajgalík a Paľo Reichel Bublina.

Read More

Akcia 30 – Veľká Fatra – záver Belianskej a Došnej doliny – Havrania jaskyňa /11

1 November, 2012

|

04.12.2011 Nedeľa Jedenásta  pracovná akcia v Havranej. Zahájená práca na novej čelbe v smere doprava pri vstupe do Siene čakateľov. Po vyčistení zvolenej lokality sme nadobudli istotu, že voľba bola správna. Odokryli sme zasintrovaný strop a veľmi perspektívny prievan. Vyťažili sme 50 lodní materiálu.  Účastníci: Jozef Haráni,  Jano Šparec, Pavol Hanula a Paľo Reichel Bublina. […]

Read More

Akcia 29 – Kremnické vrchy – Ponorná jaskyňa

1 November, 2012

|

12.11.2011 Sobota Pracovno prieskumná akcia v Ponornej jaskyni spojená s posedením na lesníckej chate v jej blízkosti.   Účastníci: Ľudo Varecha, Jano Šparec, Ivka Šparcová, Ľudo Kubáni, Miro Kardoš, Pavol Hanula, Jozef Haráni. Za organizátorov bola Táňa Varechová a hostia Láďo Boháčik s manželkou Ruženkou. Foto: Jozef Haráni

Read More