Tiesňava Hučiaky

25 November, 2019

|

Tiesňava Hučiaky predstavuje krasový kaňon a bočnú dolinku Ludrovskej doliny na okraji vápencového masívu Magury pod nízkotatranským Salatínom. Počas prechodu tiesňavou, ktorej dnom preteká riečka Mraznica môžeme najmä na jej ľavej strane uvidieť niekoľko jaskýň aj povrchových krasových javov, ako ponor potoka. Navštívili sme Jazierkovú jaskyňu, Ludrovskú jaskyňu, ktorá je najznámejšou jaskyňou lokality, tiež Loveckú […]

Read More

Severné Macedónsko 2019

13 October, 2019

|

Štyria členovia JK SpeleoTuriec sa v dňoch 24.-31.8.2019 zúčastnili spoločnej prieskumnej výpravy do krasových oblastí pohoria Jakupica v Severnom Macedónsku. Foto: Miro Brežný, Pavol Pokrievka

Read More

Meračský kurz

13 April, 2019

|

Slovenská speleologická spoločnosť organizovala v dňoch 29. – 31. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši kurz Základy zameriavania jaskýň a Therionu. Program prebiehal v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a v Demänovskej doline. Foto: Stacho Mudrák

Read More