Gruta do Carvão

Sopečné jaskyne nie sú veľmi častým geologickým fenoménom, možno ich však nájsť na Islande, Japonsku či Taliansku. Tento fenomén môžeme pozorovať aj na potrugalskom súostroví Azory, tiež známom ako Azorské ostrovy.

Súostrovie Azory vykazuje bohaté a diverzifikované speleologické dedičstvo vďaka svojej sopečnej povahe a prítomnosti čadičových lávových prúdov. Na najväčšom z ostrovov São Miguel je verejnosti prístupná Gruta do Carvão (Jaskyňa uhlia), pomenovanie získala kvôli čiernej glazúre na jej stenách. Jaskyňa patrí do typu tzv. lávových tunelov.

Lávové tunely vznikajú pri ochladzovaní povrchu a bočných stien lávového prúdu, čim sa vytvára vonkajšia kôra. Po poklese lávy vo vnútri vzniká priestor, nazývaný aj lávová trubica.

Zaujímavosťou je aj existencia lávových tunelov na mesiaci, kde sa vedci pohrávajú s myšlienkou ich využitia pre stavbu obydlí, práve na takýchto miestach pod povrchom.

[odkazy]