Jaskyne a Hory 2019

Milí čitatelia, turisti, jaskyniari a vlastne všetci tí, ktorí sa prečítaním týchto riadkov dostávajú, či už pravidelne alebo nepravidelne, do obrazu o dianí sa v našom regióne. O akom dianí, to sa dočítate pri listovaní tejto ročenky. Som pyšný na to, že tento almanach postupne mapuje nielen športové aktivity,

Jozef Haráni, šéfredaktor

ale aj aktivity z oblasti kultúry a vzdelávania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou voľnočasového priestoru a idú s ním ruka v ruke. Myslím, že nemusím opakovať staré známe príslovie, že ľudia potrebujú kultúrnymi aktivitami uspokojiť aj duševný hlad. Na druhej strane je treba priznať, že v tejto hektickej dobe sa čím ďalej, tým viac voľnočasový priestor zužuje. Preto všetci pohybu a kultúry chtiví si dôslednejšie a opatrnejšie vyberajú ako a s kým tento čas strávia. Verím však, že naša čitateľská a prispievateľská základňa nebude stagnovať, ale naopak, bude sa pozitívne rozvíjať a zdokonaľovať.