Jaskyne a Hory 2020

Milí čitatelia, turistická
a jaskyniarska verejnosť a určite aj všetci tí, ktorí takto pred rokom ani len netušili, že sa im v ich živote poriadne poprehadzuje pomyselný rebríček hodnôt a z vynútenej dlhej chvíle objavili aj tento regionálny almanach.

Jozef Haráni, šéfredaktor

Obraz diania v našom regióne sa odrazu scvrkol „iba“ na Slovensko a náš región. Boli sme ochudobnení o naše pôsobenie v horách
a jaskyniach zahraničia a to ako blízkeho, tak aj vzdialeného.

Ak som minulý rok písal, že voľnočasový priestor sa zužuje, tak tentoraz sa z neho pomaly stáva čoraz viac neprielezná, jaskyniarska plazivka. Teda aspoň pre väčši-nu. Tí, ktorí sme si zachovali zdravý sedliacky rozum a na svet sa dívame primeranou optikou, sa hýbeme slobodne ďalej. Sme za to pranierovaní, ale za ten pocit slobody,
ktorí sa nám snažia mocní ukradnúť, to stojí. Tak to však v kolobehu dejín vždy bývalo a vyzerá, že takto to aj bude. Ocitli sme sa v dobe, ktorá sa dá vyjadriť aj cez staré, ľudové príslovia. „Vlk ti krivdu robí a vlk ťa i súdi“ alebo „ Krkavci si lietajú, holuby v osídlach viaznu. – Krkavcov púšťajú a holubov chytajú“. A takto by som mohol pokračovať ešte dlho. Studnica slovenskej ľudovej slovesnosti je naozaj bohatá. Myslím si však, že každý čitateľ vie aspoň jedno ďalšie, podobné porekadlo, vystihujúce túto dobu a tak si odpovie sám.

Kvalita obsahu tohto čísla určite neutrpela. Na Slovensku a v našom regióne zvlášť, je stále o čom písať.
Tento ročník si financujeme opäť čoraz viac zo súkromných zdrojov a zdrojov z radov prispievateľov a čitateľov.
Tradičné poďakovanie patrí všetkým verným prispievateľom, podporovateľom a čitateľom. Do ďalších rokov života im prajem obrovský kus zdravia a úspechov s mierovým nebom nad hlavou.