Jaskyne a Hory 2021

Milí čitatelia, turisti, jaskyniari a ostatná verejnosť, holdujúca prírode vo všetkých formách, vitajte opäť na stránkach nášho (vášho) regionálneho almanachu.
V uplynulom roku spoločenské dianie v rámci Slovenska a nášho regiónu pretrvávalo naďalej a to isté aj čo sa týka zahraničia.
Stále platí to, čo som písal o zdravom sedliackom rozume a o slobode, ktorú sa nám snažia mocní ukradnúť. Ďalej vás už nebudem unavovať opakujúcimi sa frázami, o našej spoločnosti a jej duchovnom aj fyzickom úpadku.

Jozef Haráni, šéfredaktor

Možno aj práve pre tieto šialenosti, ktoré sa dennodenne dejú všade okolo nás,
stojí za to venovať určitý čas a energiu na tvorbu takýchto mini dielok. Tu sa pretavujú pohľady, názory, skúsenosti, príbehy, spomienky a fotografie všetkých prispievateľov na priezračné a čisté informácie v tlačovej aj digitálnej forme. V žiadnom čísle predtým, teraza ani potom, sme vás čitateľov nezaťažovali a nezaťažujeme informačným balastom vo forme lží, zavádzania alebo vojnového štvania, ktoré sa stali v posledných rokoch takmer spoločenskou normou v obci presstitútskej.
O prírode sa dá našťastie písať v toľkých formách, že normálnych ľudí to nikdy neunaví.

Financovanie tohto čísla prebieha stále formou sponzoringu od firiem, súkromných zdrojov a zdrojov z radov prispievateľov a čitateľov.
A všetkým týmto, ako aj vám milí čitatelia patrí už tradičné poďakovanie za dlhoročnú podporu a priazeň, bez ktorej by sme neexistovali. Do ďalších rokov vám prajem v prvom rade mierové nebo nad hlavou, s ktorým ruka v ruke kráča zdravie a úspechy vo vašich životoch.