Milý priateľ a kolega jaskyniar
Ak sa chceš stať členom nášho jaskyniarskeho klubu SPELEO TURIEC, vyplň a podpíš priloženú formálnu prihlášku a pošli ju na adresu:

JK Speleo Turiec, Pavol Pokrievka,
Zámocká 1905/21,  036 01 Martin.

Kritéria členstva v JK ST sa skladajú z týchto bodov. Prvý rok po vstupe do klubu je každý tzv. čakateľ. Po roku, keď svojou činnosťou a aktivitou presvedčí kolektív JK ST, sa na najbližšej výročnej členskej schôdzi hlasuje o jeho prijatí za kmeňového člena JK ST a SSS /Slovenská speleologická spoločnosť/. Čakateľ platí jednorázový  členský  príspevok 15,-€. Kmeňový člen platí ročne členský príspevok taktiež 15,-€.
Predseda jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec

Mgr. Pavol Pokrievka

Tu si prosím stiahni prihlášku na vyplnenie:

Prihlaska_Speleo_Turiec