Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2011

Členovia JK ST zorganizovali v roku 2011 celkom 95 pracovných a povrchových prieskumných akcií.
Činnosť celej skupiny bola oproti roku 2010 hlavne menej roztrieštená. Skladala sa z dvoch hlavných smerov. Jeden smer tvoril záver Došnej doliny v Belianskej doline. Nosnou lokalitou v tejto oblasti bola Havrania jaskyňa/pracovný názov DO 4/. V Havranej jaskyni sme za minulý rok absolvovali 23 akcií. Z pôvodných oficiálne vedených 13m sa jej dĺžka v lete 2011, po prieniku do Siene čakateľov, zmenila po zameraní na 35m. V súčasnosti na prelome rokov 2011 a 2012 sa jej dĺžka po napredovaní v dvoch smeroch ustálila na dĺžke min.55m. Od začiatku roku sa postupne na prieniku do Siene čakateľov a celkovom postupe do dnešného dňa podieľali Jano Šparec, Ľubo Ballo, Paľo Reichel, Jozef Haráni, Ľubo Fekete, Palo Kardoš, Andrej Bendík, Tino Šajgalík, Rasťo Duchaj, Paľo Hanula, Michal Miko, Martin Bukovský, Ivka Šparcová, Bohuš Kortman, Jožo Krebeš, Laco Drábik, Miro Kardoš, Ľudo Kubáni, Ľudo Varecha a Jozef Haráni ml. Ďalej nám pomáhali a aj so zameraním jaskyne Paľo Pokrievka ml., Maroš Lejava, Patrik Neuschel. Ak som niekoho zabudol, nech mi prepáči.
Skupina okolo Ľuba Ballu v masíve Štrochov, Gaderská dolina sa v Ľadovej jaskyni uskutočnila 7 pracovných akcii. Ďalej jednu akciu uskutočnili v masíve Tlstej. 1 akciu na Chlme v ústí Necpalskej doliny. Dve akcie venovali prieskumu lokality Mostíky na rozhraní Belianskej a Došnej doliny.
V Jasenskej doline sa uskutočnila spoločná pracovná akcia, kde sme sa pokúšali otvoriť zasutený otvor, z ktorého, podľa rozprávania miestnych ľudí, ťahal chladný prievan. Najprv sme skúšali kopať ručne a neskoršie sme nasadili ťažkú techniku. Miesto je hneď vedľa cesty a tak dostalo pracovný názov Sonda pri ceste. Kopanie bolo zatiaľ bez výsledku.
Andrej Bendík uskutočnil akcie za účelom zamerania povrchových a podzemných krasových foriem okolia Slovenského Pravna do súradníc GPS, zameranie jaskynných priestorov, fotodokumentácia krasových javov. Postupne boli zamerané jaskyne a skalné okná v oblasti Trhanová (JnT-1, JnT-2), Sokol (JnS-1, OnS-1), Dolné zvozy (JvDZ-1), Miliansko (OnM-1, JnM-1, JnM-2, JnM-3, JnM-4). Bola vykonaná fotodokumentácia krasovej planinky Miliansko so skalným mestom a škrapmi, excentrické ľadové kryštáliky, stopy po koróznej činnosti vody. Povrchová prieskumná akcia v masíve Tlstej v Konskom dole – Hlbokej doline. Prieskum krasu a zber osteologického materiálu z jaskyne M-1 za účelom ich určenia a zachovania. Skupina v zložení Pavel Reichel, Paľo Hanula a Jozef Haráni uskutočnila prieskumnú akciu do jaskýň v Katovej skale.
Ďalšia skupina v zložení Ľudovít Varecha a Milan Brandejsky uskutočnila 3 akcie /z toho 2 dvojvojdňové/ v jaskyni Prepadlisko nad obcou Čremošné. Ľudo Varecha s Paľom Reichelom uskutočnili prieskum pseudokrasu Nad vodopádmi v masíve pod Podkovou.
Skupina v zložení Paľo Pokrievka ml., Patrik Neuschel, Peter Plavec a Maroš Lejava uskutočnila spolu 55 pracovných a prieskumných akcií. Z toho 40 akcií sa uskutočnilo v oblasti Turca a to najviac v jaskyni Muráň/13/, Žiarna 4/11/, Ostrá /7/, Havrania /3/ a po jednej akcii v jaskyniach Textorisová, Lôm, Tlstá, Záturčianska, NT-5 a spoločná akcia v Jasenskej doline. V ostatných lokalitách na území Slovenska to boli po dve akcie v Chočských vrchoch jaskyňa O-3 a Nízke Tatry Ohnište. Ďalej po jednej akcii v Červených vrchoch jaskyňa Piu /Tichá jaskyňa/, Strážovské vrchy Mojtín a v Nízkych Tatrách Nová Stanišovská a Zlomiska. V zahraničí absolvovali 4 akcie – Poľské Tatry – Studňa v Kazalnici, 2 expedície Macedónsko a 1 expedícia Kosovo.
V termíne okolo Veľkonočných sviatkov sa na základe predchádzajúcej písomnej a telefonickej komunikácie p.Brandejského podarilo zorganizovať medzinárodnú spoločensko jaskyniarsku akciu s 12 členmi Klubu ochrancov prírody Pterodactylus z Prahy. Navštívili Stanišovskú jaskyňu a druhý deň Liskovskú jaskyňu. Úprimné poďakovanie za spoluprácu patrí aj Peťovi Holúbekovi a Jurečkovcom.
A nakoniec ešte jedna správa. Na jaskyniarskom týždni reprezentovali JK Speleo Turiec Paľo Pokrievka ml., Patrik Neuschel, Peter Plavec, Janka Pokrievková a Paľo Hanula.
Opäť ďakujem všetkým členom nášho JK ST za činnosť, ktorú ste v druhom roku nášho oficiálneho pôsobenia vykonali v turčianskom krase a jaskyniach. V roku 2012 Vám všetkým želám veľa úspechov pri odhaľovaní tajomstiev krasu Turca.

Ďakujem
spracoval predseda JK SPELEO TURIEC Jozef Haráni
Vo Vrútkach 13.01.2012
 
 
Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO TURIEC v roku 2010