Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2014

Členovia JK Speleo Turiec zorganizovali v roku 2014 celkovo 65 pracovných a povrchových prieskumných akcií.Tentoraz sa hlavná činnosť klubu odohrala viac-menej v réžii jednej skupiny. Paľo Pokrievka ml., Jano Šparec a ostatní zamerali svoju činnosť predovšetkým na Jaskyňu so závalom (tzv. Chliev) v pravom svahu Došnej dolinky. Celkovo na tejto lokalite odpracovali do konca kalendárneho roku 33 pracovných akcií. V súčasnosti dosahuje hĺbka priepasti 4,5 m a na lokalite sa naďalej intenzívne pracuje. Celková dĺžka jaskyne sa blíži k 40 m.

V Belianskom krase okrem Jaskyne so závalom začali pracovať aj v Suchej jaskyni 1, keďže od marca 2014 po dohode s OS Veľká Fatra vlastníme kľúče od jaskýň v Belianskej doline. Prieskumné práce začali na známom mieste v Kaňone. Počas šiestich pracovných akcií sa podarilo rozšíriť úžinu v dĺžke 5,5 m a preniknúť do ďalšieho pokračovania. Novoobjavené priestory pomenovali Klobásová sieň. Z tejto siene priestory pokračovali puklinou so závalom. Po preplazení za zával zrazu zbadali stopy v blate a meracie body. Rýchlo dospeli k záveru, že sa nachádzajú v priestoroch Plazivky v Kaňone. Tieto časti objavili a zamerali P. Holúbek a kol. v roku 1994. Ďalšie pokračovanie sa predpokladá po prekonaní zúženia na najhlbšom mieste Plaziviek v Kaňone, čo si však vyžaduje rozsiahle práce. Celková dĺžka novoobjavených priestorov je 25 m. Spolupracovali aj so Speleoklubom Malá Fatra pri prieskume Žiarnej jaskyne 4, a to na siedmich pracovných akciách.
V Blatnickom krase uskutočnili v pomere k predchádzajúcim rokom menej akcií. Venovali sa predovšetkým povrchovému prieskumu. V spolupráci s Peťom Holúbekom hľadali Krkavčiu jaskyňu a vytopené miesto, ktoré lokalizovali začiatkom 90. rokov. Po dvoch akciách sa tieto lokality po- darilo opätovne nájsť. Na vytopenom mieste sa začalo aj pracovať. Hĺbka sondy dosiahla dva metre, pričom sa narazilo na kompaktnú stenu. Na ďalšie práce je nutné zabezpečiť sondu proti zavaleniu. Pokračovali aj v prieskume jaskyne M-1 a Priepasti pod Ostrou.

V iných krasových územiach Slovenska sa zúčastnili v spolupráci s inými klubmi na prieskume viacerých lokalít. V Belianskych Tatrách to bola Jaskyňa štyroch medveďov, v Červených vrchoch sa zúčastnili čerpania Občasnej vyvieračky a v Kraľovanskom meandri pomáhali pri zameriavaní známych jaskýň, ale aj pri prieskume a dokumentácii novoobjavených priestorov v Hornej jaskyni v Sokole. Exkurzne navštívili Medvediu jaskyňu v Jánskej doline a zostúpili na dno známej priepasti Zvonica na Plešiveckej planine. Zúčastnili sa jaskyniarskeho týždňa v Malužinej, kde pomohli pri lokalizácii dlho hľadanej priepasti na Veľkom Boku.

V zahraničí navštívili Rumunskú jaskyňu Sura Mare. V spolupráci so Speleoklubom Červené vrchy uskutočnili poznávaciu cestu do Slovinska, kde navštívili Postojnú jaskyňu, Predjamský hrad spolu s jaskyňou, Škocjanskú jaskyňu a vystúpili na Monte Kanin, kde navštívili vchod do priepasti CEHI 2 (Liptovská 2). Tradične sa zúčastnili na prieskume Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku a Jaskýň Radavc a Veľká Klisura v Kosove.

V októbri 2014 sa konala exkurzia do Moravského krasu. Zúčastnili sa jej naši členovia Rasťo Duchaj, Renátka Šajgalíková, Ľudo Kubáni, Miro Kardoš, Tomáš Masár, Ivka Šparcová a Ľudo Varecha. Navštívili Amatérsku jaskyňu.

Andrej Bendík s Jozefom Haránim absolvovali prednášku Jaskyne a jaskyniari v priestoroch ZŠ s materskou škôlkou v Turčianskych Tepliciach pre 5. a 6. ročník.

Andrej Bendík sa zúčastnil na projekte Turizmus v krase a kras v turizme (Európsky fond regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, 2007 – 2013). Ďalej determinoval kostrový materiál z jaskýň M-1 a Jaskyne Izabely Textorisovej, získaných v roku 2013, a prezentoval ich formou odborných a populárno-náučných článkov.

Ďakujem všetkým členom JK za činnosť v roku 2014 a zároveň im prajem veľa úspechov pri ďalšom pôsobení v krase Turčianskej záhradky.

Jozef Haráni, predseda JK
Pavol Pokrievka ml., podpredseda JK