Správa o činnosti jaskyniarskeho klubu SPELEO Turiec v roku 2018

Blatnický kras: 

V masíve Tlstej a Ostrej sme sa venovali hlavne Priepasti pod Ostrou. Ku koncu roku 2017 sme sa dostali do sienky “Zelená 70”, kde sme nevedeli presne určit ďalší postup. Po lokalizovaní prievanu sa nám však podarilo prekonať zával a dostať sa do nových priestorov. Tie sú mohutnejších rozmerov, ktoré už prišli vhod, nakoľko od hĺbky 55 m je jaskyňa pomerne úzka. Priestory tvoria tri siene a niekoľko odbočiek. Klesajúce priestory sú stále viazané na poruchu, na ktorej je vytvorená jaskyňa od začiatku. Dno jaskyne dosiahlo hĺbku 89 m a dĺžka jaskyne je 252 m. V ďalšom postupe, na dne, jaskyňu uzátvára úžina a na druhom mieste zasedimentovanie. Jaskyňa sa stala najhlbšou vo Veľkej Fatre. 

Počas prieskumných prác v Priepasti pod Ostrou sa nám podarilo objaviť 150 m na JZ od vchodu, približne 30 m nižšie, novú lokalitu. Nazvali sme ju Lipová jaskyňa, podľa lipy rastúcej vo vchode. Jaskynka dosahuje dĺžku 12 m. Nesie výrazné stopy po vodnej erózii. Podľa morfológie jaskyne môžme predpokladať, že ide o geneticky totožné jaskyne. Jaskyňu sme z časti vyčistili, no pre ďalší postup je nutný väčší rozsah prác. Je tu prievan, ktorý nás motivoval v práci na tejto lokalite. Zistili sme však, že prievan nevystupuje z dna, ale ide z povrchu cez úzky komín. Zatiaľ sme tu práce zastavili, ale dá sa predpokladať, že prípadným čistením dna je tu možný postup ďalej. 

Venovali sme sa povrchovému prieskumu Tlstej a Ostrej. Spolupracovali sme s N. Filipčíkovou na výskume hydrotermálnych kryštálov kalcitu z lokalít na Tlstej a Ostrej. Janko Obúch monitoroval výskyt netopierov vo viacerých jaskyniach Blatnického krasu. 

Andrej Bendík zabezpečoval odborný (paleontologický) výskum vo Veľkej Fatre, s dôrazom na jaskyňu Lôm a Mažarná. Povrchový prieskum bol zameraný na zmapovanie horninového prostredia vhodného na vznik krasových foriem v oblasti Rakše, Mošoviec a Dedošovej doliny, kde boli zaregistrované nové jaskyne, resp. krasové oblasti. V oblasti medzi dolinami Vápenná a Žihľavná vykonal zameranie známych ale neevidovaných jaskýň a previsov.

Belianský kras:

V jaskyniach Belianskej doliny, sme sa venovali predovšetkým prieskumu Perlovej jaskyne. V Pirátskej sonde sme postúpili cez zával do vzdialenosti asi 16 m. Na konci je tu možný ďalší postup dvoma smermi. Je tu prievan, problémom sa však stáva transport materiálu. Chodba smeruje mimo známy pôdorys jaskyne, čo môže priniesť zaujimavé výsledky. Sondovali sme taktiež vo Volejbalovom dóme. Začali sme sondovať v Došnej jaskyni 1. Exkurzne sme niekoľko krát navštívili Javorinu a Medvediu jaskyňu. 

Dubná skala:

Počas zimných mesiacov sme intenzívne pracovali na Novej sonde. Tu sme rozširovali úzky meander vyplnený nekrasovými štrkmi. Sonda dosahuje dĺžku viac než 15 m.

Ostatné:

Zúčastnili sme sa jednej pracovnej akcie v jaskyni Kamenný dážď v Strážovských vrchoch. Počas ktorej sa podarilo preniknúť do voľných priestorov. Spolupracovali sme pri podujatí Turčianske medobranie a vodosláva. Vrámci podujatia sme organizovali prechod Blatnickým krasom. 

Zahraničie:

Spoluorganizovali sme tradične výpravu do Slovačky jamy na Karadžici. Žiaľ dno vstupnej priepasti bolo zaľadnené a tak sme sa do jaskyne nedostali. Venovali sme sa prieskumu jaskyne Duva, ďalších lokalít a prieskumu planiny. 

V roku 2018 sme celkovo zorganizovali 42 akcií na domácich lokalitách, pričom sme objavili 111m priestorov. Spoluorganizovali sme jednu expedíciu do Macedónska.  

Mgr. Pavol Pokrievka ,predseda JK