Nový objav v Suchej jaskyni č.3.

Na pracovnej akcii 28.1.2020 sa nám podarilo prekonať zával v Suchej jaskyni č.3. Objavili sme 53,70 m priestorov s bohatou sintrovou výzdobou. Celkovo dosiahla jaskyňa dĺžku 103 m. Ďalšiemu pokračovaniu nasvedčuje zával s prievanom na konci nových častí.

Foto: Pavol Pokrievka, Ján Vajs