Akcia 3 – Lúčanská Malá Fatra, okolie Slovenského Pravna (Miliansko, Dolné zvozy, Sokol)

31 October, 2012

|

1. 3. 2011 Opis pracovnej činnosti: akcia sa uskutočnila za účelom zamerania povrchových a podzemných krasových foriem okolia Slovenského Pravna do súradníc GPS, zameranie jaskynných priestorov, fotodokumentácia krasových javov. Postupne boli zamerané jaskyne a skalné okná v oblasti Trhanová (JnT-1, JnT-2), Sokol (JnS-1, OnS-1), Dolné zvozy (JvDZ-1), Miliansko (OnM-1, JnM-1, JnM-2, JnM-3, JnM-4). Bola vykonaná […]

Read More